Antispamový filter SpamAssassin

O čo ide?

Antispamový filter SpamAssassin je program nainštalovaný na našom mail serveri, ktorý kontroluje príjmané správy a vyhodnocuje pravdepodobnosť, že sa jedná o nevyžiadanú poštu - SPAM.

Ako funguje?

SpamAssassin podrobí e-mail niekoľkým testom a podľa ich výsledku mu pridelí body. Čím vyššií počet bodov, tým väčšia pravdepodobnosť, že sa jedná o SPAM. Ak získa e-mail viac bodov ako je nastavená hranica, označí ho ako SPAM - doplní pred predmet správy text "*****SPAM*****". Obsah e-mailu uloží ako prílohu a nahradí ho zoznamom úspešných testov spolu s bodovým ohodnotením. Do každého kontrolovaného e-mailu SpamAssassin dopĺňa hlavičky s informáciami o priebehu a výsledku kontroly.

V prípade, že správa získa vysoký počet bodov (je vysoká pravdepodobnosť, že ide o SPAM), SpamAssassin správu odmietne prijať a "naučí" sa jej charakteristické znaky. Podobne ak správa nezíska žiaden bod (ide s vysokou pravdepodobnosťou o regulárny e-mail).

Ako sa zbavím e-mailov označených "*****SPAM*****"?

Môžete tak urobiť dvoma spôsobmi:

Vytvoriť pravidlo pre e-maily na našom serveri

V tomto prípade budú označené správy ukladané do priečinka "Nevyžiadaná pošta" (karantény) na serveri a Váš poštový program sa nebude zdržiavať ich prijímaním. Ak by sa stalo, že SpamAssassin označí ako SPAM správu, ktorú očakávate, nájdete ju po pripojení cez WebMail v priečinku "Nevyžiadaná pošta". Po mesiaci budú tieto správy z karantény automaticky vymazané.

Postup pre vytvorenie pravidla

Vytvoriť pravidlo pre e-maily vo Vašom poštovom programe

V tomto prípade bude Váš poštový program načítavať všetky správy a po prijatí oddelí označené správy do samostatného priečinka SPAM tak, aby sa nezobrazovali ako nová doručená pošta. Najpoužívanejší poštový program - MS Outlook Express však nedokáže vymazávať staršie správy z priečinka, takže budete musieť obsah priečinka SPAM čas od času vymazávať ručne.

Postup pre vytvorenie pravidla

Môžem si SpamAssassin prispôsobiť?

Áno. Môžete tak urobiť pomocou prehliadača Internetu na našom WebMaili na adrese mail.ehs.sk v časti "Osobné nastavenia" -> "SPAM". Konfigurácia je rozdelená na niekoľko častí. Najdôležitejšie sú:

  • Všeobecné nastavenia: tu môžete nastaviť hranicu bodov, nad ktorú bude e-mail považovaný za SPAM a označenie v predmete
  • Pravidlá adries: tu môžete zadať zoznam povolených a zakázaných odosielateľov; e-maily zo zakázaných adries budú vždy považované za SPAM, naopak e-maily z povolených adries nebudú nikdy považované za SPAM

Príklad: E-maily od obchod@hornadolna.sk mi SpamAssassin chybne označuje ako SPAM. Čo môžem urobiť?

Doplňte adresu obchod@hornadolna.sk (prípadne *@hornadolna.sk) do zoznamu povolených adries. SpamAssassin bude e-maily od obchod@hornadolna.sk (prípadne čokoľvek@hornadolna.sk) považovať za ne-spam. Naviac sa vďaka systému učenia zníži pravdepodobnosť, že podobné e-maily (s podobným obsahom) budú v budúcnosti označené ako SPAM.