Automatický Whitelisting

O čo ide?

Whitelist je zoznam e-mailových adries. E-maily prijaté z adresy nachádzajúcej sa vo Whiteliste, nebudú nikdy označené ako SPAM.

Blacklist je zoznam e-mailových adries s opačnou funkciou ako Whitelist. E-maily prijaté z adresy nachádzajúcej sa v Blackliste, budú vždy označené ako SPAM.

Automatický Whitelisting je funkcia, kedy sa Whitelist vytvára automaticky, na základe nejakých pravidiel.

Ako funguje automatický Whitelisting?

Pri odosielaní e-mailov server doplní všetkých adresátov do užívateľovho Whitelistu. To však len za predpokladu, že užívateľ odosiela maily protokolom SMTP (teda zo samostatného e-mailového programu - nie WebMailu) cez náš server a pri pripojení sa overí užívateľským menom a heslom (ktoré môže byť zapamätané v poštovom programe).

Výsledkom je, že správy od ľudí, s ktorými si e-mailujete nebudú zaraďované do SPAMu a to ani v prípade, ak títo ľudia používajú e-mailové servery, ktoré sú označené ako zdroje SPAMu, alebo iného škodlivého obsahu.

E-mailové adresy, s ktorými dlho nekomunikujete sú po niekoľkých mesiacoch z Whitelistu automaticky odstránené.

Whitelist aj Blacklist si môžete zobraziť cez WebMail na adrese mail.ehs.sk v časti "Možnosti" -> "Konfigurácia Spamassassin-u" -> "Zoznam e-mail adries".