Chyby pri pokuse o odoslanie, alebo prijatie mailu v MS Outlook Express - poškodené priečinky

Popis chýb

Program MS Outlook Express vypíše nešpecifikovanú chybu pri práci s e-mailami:

  • pri prijímaní e-mailov
  • pri odosielaní e-mailov
  • pri vymazávaní, alebo kopírovaní e-mailov medzi priečinkami

Prečo

Program MS Outlook Express (nie Windows Mail, ktorý je súčasťou MS Windows Vista) má e-maily uložené v priečinkoch. Každý priečinok je reprezentovaný jedným súborom na disku. Tieto súbory sú obvykle uložené v užívateľskom profile (adresár "Documents and Settings\užívateľ") v podadresári "Local Settings\Data Aplikácií\Identities\{...}\Microsoft\Outlook Express". Konkrétne umiestnenie súboru s e-mailovým priečinkom zistíte tak, že kliknete na priečinok pravým tlačidlom myši a zobrazíte si "Vlastnosti". Cesta k súboru je obvykle dlhšia, ako sa vojde do okna. Celú si (postupne) zobrazíte tak, že kliknete na názov súboru a potiahnete ho za okraj okna.

Pri vymazaní e-mailu, program v skutočnosti e-mail z priečinka neodstráni, ale ho len označí ako vymazaný, Takto označené e-maily potom nezobrazuje. Skutočné vymazanie takto označených e-mailov sa urobí až funkciou Zhutnenie (Zkomprimování). Toto je jediná možnosť, ako uvoľniť miesto v priečinku. Zhutnenie sa spúšťa automaticky po cca 100 spusteniach programu, ale je možné ho spustiť aj ručne.

Pri dosiahnutí maximálnej veľkosti priečinka (2GB), alebo pri akomkoľvek jeho poškodení (často antivírusovým programom), sa priečinok prestane chovať korektne. Nie je možné doňho presunúť ani z neho vymazať e-maily, niektoré e-maily sa nedajú otvoriť a pod.

Napr. pri poškodenom/preplnenom priečinku "Odoslaná pošta" sa e-mail úspešne odošle, ale nepresunie sa z priečinka "Pošta na odoslanie" do "Odoslaná pošta", namiesto toho sa vypíše chyba a pri ďalšom odosielaní sa e-mail odošle znova. A to až dovtedy, dokiaľ ho užívateľ ručne nevymaže z "Pošta na odoslanie".

Napr. pri poškodenom/preplnenom priečinku "Doručená pošta" sa tesne pred ukončením prijímania e-mailov vypíše chyba a e-maily sa neprijmú.

Náprava

Nasledujúca operácia môže spôsobiť stratu e-mailov, preto odporúčame predtým všetky e-maily zálohovať.

Postupne označte každý poštový priečinok a nechajte ho "Zhutniť" ("Súbor" -> "Priečinok" -> "Zhutniť"). Priečinok, ktorého zhutnenie končí s chybou je práve ten problémový. Pred zhutňovaním je potrebné mať voľné miesto na disku aspoň vo veľkosti 2-násobku veľkosti najväčšieho priečinka.

Ak sa zhutňovanie priečinka skončí s chybou, pokúste sa z neho odstrániť, alebo presunúť do iného priečinka, menej dôležité e-maily a zhutnenie zopakujte. Ak zhutňovanie skončí opäť s chybou, je potrebné vytvoriť priečinok znovu:

  1. vytvorte si nový (dočasný) priečinok ("Súbor" -> "Nový" -> "Priečinok")
  2. skopírujte, alebo presuňte doňho všetky e-maily z poškodeného priečinka
  3. ukončite program MS Outlook Express a odstráňte súbor poškodeného poštového priečinka z disku
  4. zhutnite všetky priečinky ("Súbor" -> "Priečinok" -> "Zhutniť všetky"); proces by mal skončiť bez chyby
  5. presuňte e-maily z priečinka vytvoreného v kroku 1. naspäť a dočasný priečinok vymažte
  6. zhutnite opravený priečinok

Ak sa Vám počas zhutnenia stratia niektoré e-maily a Vy nemáte ich zálohu, môžete ich obnoviť buď z dočasného záložného súboru s príponou .bak, ktorý si MS Outlook Express automaticky vytvorí v pracovnom priečinku pred zhutnením, alebo z priečinka, ktorý nájdete v koši súborov (na ploche).

Prevencia

Najdôležitejšou zásadou pri prevencii pred poškodením poštového priečinka je udržiavanie minimálneho množstva e-mailov v priečinkoch a to najmä "Doručená pošta", prípadne "Odoslaná pošta". Ak si chcete odkladať všetky e-maily, vytvorte si na to zvlášť priečinok, kam budete e-maily po prečítaní, či vybavení presúvať. Okrem vyššej prehľadnosti budete mať spoľahlivejší poštový program.

Taktiež netreba zabúdať na pravidelné zálohovanie.