Doplnenie bezpečného odosielateľa do Zoznam.sk

O čo ide

Máte e-mailovú schránku na Zoznam.sk a niektoré e-maily Vám "neprídu".

Na mailových serveroch, ktoré používajú platformu Microsoft Live (Zoznam.sk, Hotmail, ...) sa často stáva, že e-maily na ne posielané neprídu, resp. sa "stratia". Je to spôsobené príliš agresívnym antispamovým filtrom, ktorý vyhodnocuje aj korektné maily ako SPAM. Takéto maily nie sú zobrazené v priečinku Doručená pošta, ale v priečinku Nevyžiadané.

Ako tomu zabrániť

Je potrebné občas priečinok Nevyžiadané kontrolovať. Ak v ňom nájdete e-mail, ktorý nie je nevyžiadaný, otvorte si ho a kliknite na menu "Nie je nevyžiadané", alebo "Táto správa je predsa bezpečná".

Zoznam bezpečných odosielateľov

Ďalšia možnosť je doplnenie e-mailu známeho odosielateľa, alebo domény do zoznamu bezpečných odosielateľov. E-maily od takéhoto odosielateľa nebudú nikdy zaradené do nevyžiadanej pošty.

V pravom hornom rohu otvorte menu Možnosti a Ďalšie možnosti.

Na ďalšej strane kliknite na Bezpeční a blokovaní odosielatelia.

Následne už len Bezpeční odosielatelia.

Postupne doplňte e-mailové adresy všetkých dôveryhodných odosielateľov. Môžete ich zadať po jednom (napr. ks.she@otcu), alebo podľa domény (napr. @ehs.sk).

To je všetko. E-maily, ktoré z týchto adries v budúcnosti dostanete už nebudú zaraďované do priečinka Nevyžiadané.