Inštalácia SSL certifikátu Certifikačnej autority EHS

Prečo

Inštalácia certifikátu Certifikačnej autority EHS v súčasnosti nie je potrebná, pretože na svojich serveroch používame certifikáty vydané inou všeobecne dôveryhodnou certifikačnou autoritou.

Ako

Postup sa líši podľa používaného programu: