Inštalácia SSL certifikátu Certifikačnej autority EHS pre Mozilla Firefox

Prečo

Inštaláciou certifikátu Certifikačnej autority EHS presvedčíte váš počítač, aby dôveroval nami vydaným certifikátom. V prípade problému s certifikátom, sa zobrazí chybová stránka podobná nasledovnej:

Pre pokračovanie je potrebné buď pridať výnimku, alebo nainštalovať certifikát certifikačnej autority, ktorým povolíte prístup aj na ďalšie naše servery, ktorých komunikácia je chránená šifrovaním.

Celý postup sa môže mierne odlišovať pre rôzne verzie programu Mozilla Firefox. My sme použili Mozilla Firefox 3.0.1.

Ako

Stiahnete si tento certifikát a uložíte ho na disk.

V programe Mozilla Firefox otvoríte menu "Nástroje" -> "Možnosti...".

V dialógu "Možnosti" si vyberiete si kartu "Rozšírené" -> "Šifrovanie" a stlačíte "Certifikáty".

V "Správcovi certifikátov" si vyberiete kartu "Autority" a načítate stiahnutý certifikát stlačením tlačidla "Importovať...".

V dialógu "Stiahnutie certifikátu" povolíte uznávanie certifikačnej autority EHS aspoň pre identifikáciu serverov.

Pomocou tlačidla "Zobraziť" si môžete overiť odtlačok certifikátu a následne ukončíte "Stiahnutie certifikátu" tlačidlom "Ok".

Po ukončení "Správcu certifikátov" a dialógu "Možnosti" máte vystarané.