Nastavenie e-mailu (IMAP, alebo POP3) v Mozilla Thunderbirde

Rozdiel medzi pripojením IMAP a POP3

IMAP aj POP3 sú dva rozdielne protokoly, ktorými môže pristupovať poštový klient (napr. Mozilla Thunderbird, MS Outlook, ...) k Vaším e-mailom na poštovom serveri.

POP3 je jednoduchší a preto predvolený a aj najčastejšie používaný. Dokáže pracovať len s jedným priečinkom (Doručená pošta).

Naproti tomu hlavnou výhodou IMAPu je, že dokáže pracovať s viacerými priečinkami napr. štandardnými - Doručená pošta, Odoslaná pošta, Kôš, ale tiež vlastnými priečinkami (Faktúry, Banka, ...), do ktorých si môžete (automaticky, alebo manuálne) maily triediť.

Ďalšou výhodou IMAPu je rýchlejšia synchronizácia. Na rozdiel od POP3, kde poštový klient kontroluje nové maily raz za niekoľko minút (obvykle 5 a viac), IMAP sa o nových mailoch dozvie prakticky okamžite.

Nevýhodou IMAPu je o niečo náročnejšia konfigurácia - obvykle sa treba pohrať so spárovaním štandardných priečinkov (najmä Odoslaná pošta a Kôš) aby ich poštový klient správne používal.

Ďalšou nevýhodou sú väčšie nároky na priestor na poštovom serveri (všetky maily zostávajú tam).

Ktorý protokol je pre mňa najvhodnejší?

POP3 je vhodnejší ak:

  • pristupujete k e-mailovej schránke z jedného počítača
  • nevadí Vám automatická kontrola nových mailov raz za niekoľko minút
  • nechcete sa zbytočne babrať s nastavovaním

IMAP je vhodnejší ak:

  • pristupujete k e-mailovej schránke z viacerých počítačov (resp. Smartfónov) a chcete mať na všetkých rovnaké maily (vrátane odoslaných)
  • vyžadujete okamžitú informáciu o novej pošte
  • ste ochotní podstúpiť náročnejšiu konfiguráciu

Nastavenie e-mailového účtu v Mozilla Thunderbird

Na ilustráciu bol použitý program Mozilla Thunderbird vo verzii 15.0.1.

Nastavenie účtu nájdete v menu Nástroje - Nastavení účtu. Zvolíte Přidat poštovní účet.

Na nasledujúcej stránke vyplníte Vaše jméno, E-mail, Heslo a stlačíte tlačidlo Pokračovat. Program detekuje možné nastavenia, zapne šifrovanie prístupu (SSL pri príjme mailov a STARTTLS pri odosielaní) a dá Vám na výber IMAP, alebo POP3. Vyberte si z nich podľa vlastného uváženia (viď. Ktorý protokol je pre mňa najvhodnejší) a pokračujte tlačidlom Hotovo.

Ak ste si vybrali POP3, máte nastavenie za sebou, môžete Nastavení účtu zatvoriť (Ok) a pokračovať na Overenie nastavenia.

Pri výbere IMAPu, treba pred zatvorením Nastavení účtu nastaviť v časti Nastavení serveru - Úložiště zpráv - Rozšírené - Adresář serveru IMAP na "INBOX" (bez úvodzoviek).

Pred ďalšími krokmi zatvorte Nastavení účtu (Ok).  V zozname priečinkov (vľavo) kliknite na názov tak, aby sa zo servera načítal a zobrazil zoznam priečinkov (okrem Doručená pošta aj Koncepty, Kos, Odoslana a SPAM). Ak sa priečinky nenačítajú hneď, ukončite a znovu spustite program Mozilla Thunderbird. Správny zoznam priečinkov je podobný nasl. obrázku.

Ďalším krokom je spárovanie štandardných priečinkov programu a servera.

V Nastavení účtu (Nástroje - Nastavení účtu) zvoľte položku Kopie a složky. Tu podľa nasl. obrázka spárujte priečinky Odoslaná (-> Odoslaná pošta) a Koncepty (-> Koncepty) a nastavte archív do miestnych zložiek.

V Nastavení serveru spárujte Kôš:

Na záver ešte spárujte nevyžiadanú poštu:

Po tomto kroku odporúčam program Mozila Thunderbird ukončiť a znovu spustiť, aby si "uvedomil" novo napárované priečinky (zobrazia sa pri nich správne ikony).

Poslednou čerešničkou je odstránenie zbytočných priečinkov, ktoré program počas konfigurácie vytvoril (Trash, Sent a pod.). Najlepšie je urobiť to cez náš webmail cez menu Osobné nastavenia - Priečinky. Poznáte ich podľa toho, že sa dajú odhlásiť k odberu. Štandardné priečinky nedajú ani odhlásiť, ani vymazať.

Overenie nastavenia

Nastavenie poštového klienta si môžete jednoducho overiť tak, že odošlete mail na vlastnú e-mailovú adresu. Ak príde, odpoviete naň. Ak Vám príde aj odpoveď, pokúsite sa odoslať mail mimo server EHS. Overte si, že aj tento mail odišiel bez chyby (zobrazil sa v priečinku Odoslaná pošta) a neobjavila sa žiadna chyba.

Overte si správne párovanie priečinkov - či sa odoslané, resp. vymazané maily zaraďujú do správnych priečinkov.

Nastavenie v iných programoch

Ostatné programy obvykle nedokážu automaticky zistiť správne nastavenie pre prístup k e-mailu. V takých prípadoch treba manuálne zadať hlavne:

Odporúčame tiež zapnúť šifrovaný prístup:

  • pri prijímaní mailov: SSL (port 995 pre POP3, alebo port 993 pre IMAP)
  • pri odosielaní mailov: TLS (port 25)

Ostatné nastavenia (párovanie priečinkov) je veľmi podobné.

V prípade problémov s nastavením sa neváhajte obrátiť na našu technickú podporu.