Nastavenie e-mailu v Pošte (Windows 10)

Nastavenie e-mailového konta

Pri prvom spustení programu Pošta Vás program vyzve k pridaniu poštového konta. Neskôr sa k tomuto nastaveniu dostanete cez ikonu ozubeného kolieska.

Zvoľte si rozšírené nastavenie.

Zvoľte si Internetový e-mail.

  • červené nastavenia sú povinné, zadajte ich presne podľa obrázka
  • oranžové nastavenia sú len odporúčané
  • modré nastavenia zadajte presne podľa protokolu o nastavení pripojenia na Internet, ktoré ste dostali pri zriadení pripojenia
  • zelené nastavenia sú ľubovoľné

Vysvetlenie nastavení

Názov konta

Ľubovoľný názov, pod ktorým nové konto uvidíte v programe Pošta.

Vaše meno

Meno odosielateľa, ktoré uvidia príjemcovia Vašich e-mailov.

E-mailová adresa

E-mailová adresa odosielateľa, ktorú uvidia príjemcovia Vašich e-mailov a na ktorú budú zasielať odpovede na Vaše e-maily. Ak zadáte nesprávnu adresu, nebudú Vám schopní odpovedať.

Typ konta

Spôsob pripojenia k poštovému serveru. POP3 - starší protokol, ktorý prenáša len e-maily z priečinka Doručená pošta zo servera na počítač, alebo IMAP4 - novší protokol, ktorý obojsmerne synchronizuje všetky priečinky medzi serverom a počítačom (Doručená pošta, Odoslaná pošta, Koncepty, ...).

Program Pošta však pre protokol POP3 nepodporuje všetky potrebné nastavenia, preto odporúčame IMAP4.

Servery prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty

Názvy servera od ktorého budete preberať poštu pre Vás (prichádzajúcu) a ktorému budete poštu odovzdávať (odchádzajúcu). Ak máte poštový účet (e-mailovú schránku) od iného poskytovateľa, server prichádzajúcej pošty sa môže líšiť. Server odchádzajúcej pošty však v každom prípade odporúčame nastaviť na server EHS.

Meno a heslo používateľa

Užívateľské meno a heslo, ktoré program použije na prihlásenie k Vašej e-mailovej schránke (pri príjme nových e-mailov). Užívateľské meno neobsahuje znak @. Meno aj heslo nájdete ho na nastavení prístupu na Internet, ktoré ste dostali pri zriadení pripojenia (a e-mailovej schránky). Heslo si môžete zmeniť na https://net.ehs.sk.

Server odchádzajúcej pošty vyžaduje overenie

Toto nastavenie znamená, že aj pri odosielaní e-mailov je potrebné, aby program overil Vašu totožnosť voči serveru užívateľským menom a heslom. Bez tohoto nastavenia nie je možné odosielať e-maily mimo servera EHS.

Pri posielaní e-mailu použite to isté meno aj heslo používateľa

Ak máte e-mailovú schránku od iného poskytovateľa (server prichádzajúcej pošty patrí inej spoločnosti, ako server odchádzajúcej pošty), môžete vypnutím tohoto nastavenia zadať pre odchádzajúcu poštu rozdielne meno a heslo.

Pre prichádzajúci a odchádzajúci e-mail sa vyžaduje protokol SSL

Zapnutím týchto nastavení zabezpečíte, že informácie (heslo, alebo obsah e-mailov) prenášané pri príjme a odosielaní e-mailov medzi Vaším počítačom a serverom budú zašifrované. Pozor, toto nastavenie nezabezpečí zašifrovanie e-mailu vo Vašej schránke, resp. schránke príjemcu ani šifrovanie komunikácie medzi serverom a počítačom príjemcu Vášho e-mailu. V niektorých prípadoch však šifrovaním komunikácie môžete zabrániť antivírovému programu v kontrole prichádzajúcich a odchádzajúcich e-mailov.