Nastavenie hesla pri odosielaní e-mailov

Prečo

Pri štandardnom nastavení e-mailového klienta je potrebné overiť užívateľa heslom voči mail serveru len pri príjmaní pošty. Odosielanie pošty prebieha bez overenia. Toto využívajú rôzne vírusy a trójske kone, ktoré po infikovaní Vášho počítača z neho dokážu odosielať tisíce správ bez Vášho vedomia. Môžu pritom komunikovať s mail servermi adresátov svojich správ, alebo môžu zneužiť mail server Vášho poskytovateľa pripojenia na Internet. Povinnosť overenia heslom aj pri odosielaní pošty cez tento server zamedzí jeho zneužívaniu.

Na Internete existujú zoznamy takto "zneužitých" serverov na základe ktorých môžu iné mailové servery rozhodovať či príjmané správy sú, alebo nie sú SPAM. Jeden užívateľ mailového servera teda môže "zablokovať" e-mailovú komunikáciu všetkých ostatných užívateľov tohto servera.

Ako

Postup je pre najpoužívanejšieho klienta pošty - MS Outlook Express 6. Pre ostatné programy je postup podobný.

Otvoríte zoznam Vaších účtov príkazom z menu "Nástroje" -> "Účty". Tu si vyberiete účet, ktorý používate pri pripojení k nášmu serveru (jeho názov nemusí byť rovnaký, ako je na obrázku) a kliknite na tlačidlo "Vlastnosti".

Na karte účtu vyberte záložku "Servery" a označte, že server odchádzajúcej pošty vyžaduje overenie. Samozrejme názov konta a heslo ponecháte nastavené podľa informácií, ktoré ste dostali pri vytvorení e-mailovej schránky.

Skontrolujte ešte nastavenie tohto overenia kliknutím na tlačidlo "Nastavenie". Ak prijímate poštu z nášho servera (v kolónke Prichádzajúca pošta POP3 máte názov nášho servera - mail.ehs.sk), zvoľte "Použiť rovnaké nastavenia ako pri príjmaní pošty".

Ak prijímate poštu z iného servera ako mail.ehs.sk (v kolónke Prichádzajúca pošta POP3 nie je mail.ehs.sk), zvoľte "Prihlásiť sa pomocou konta" a zadajte prihlasovacie údaje k e-mailovej schránke na našom serveri (teda meno a heslo z protokolu, ktorý ste od nás dostali pri inštalácii) - viď. Nastavenie e-mailového účtu od iného poskytovateľa.

Nastavenie potvrdíte tlačidlami "Ok".

To je všetko.