Nastavenie odosielania mailov z webhostingu

Ak máte u nás hostovaný web servera a tento okrem iného odosiela e-maily (potvrdenia registrácie, upozornenia na alebo iné udalosti), je dôležité správne nastavenie komunikácie s e-mailovým serverom.

V záujme vyššej ochrany pred odosielaním nevyžiadanej pošty z webov hostovaných u nás sme sprísnili podmienky na odosielanie mailov. E-maily bude možné odoslať len cez štandardný server (mail.ehs.sk) po prihlásení heslom.

Povinné nastavenia:

  • E-mailový systém: SMTP
  • Adresa SMTP servera / SMTP hostiteľ: mail.ehs.sk
  • Port SMTP servera: 25
  • Overenie SMTP: Áno
  • Užívateľské meno: (z protokolu "Nastavenie prístupu na Internet")
  • Heslo: (z protokolu "Nastavenie prístupu na Internet")

Odporúčané nastavenia:

  • Meno odosielateľa: ľubovoľné
  • E-mail odosielateľa: napr. Vaša e-mailová adresa
  • Zabezpečenie: TLS

Pre najobľúbenejší CMS Joomla tieto nastavenia zmeníte v menu Systém -> Základné nastavenia -> Server -> Nastavenia e-mailu.