Odstránenie správy zo Spam-u v Gmaili

Gmail sa pri rozhodovaní o tom, či sa jedná o Spam (nevyžiadanú poštu), alebo nie riadi množstvom kritérií - okrem iného aj tým, ako na podobný e-mail reagovali ostatní užívatelia, tzn. či ho presunuli do priečinka Spam, alebo ho naopak z neho vybrali. Ak Vás zaujímajú podrobnosti, môžete si o nich prečítať na stránke podpory služby Gmail.

Proces rozhodovanie o Spam-e v Gmaili môžete ovplyvniť troma spôsobmi:

Označte správu ako vyžiadanú - toto nie je spam

Najjednoduchší spôsob na presunutie správy z priečinka Spam do Doručenej pošty je tlačidlo [Toto nie je spam], ktoré sa zobrazí nad správou po jej otvorení.

Gmail k tomu prihliadne pri rozhodovaní o ďalšej podobnej správe v budúcnosti. Aj napriek tomu sa však môže stať, že ďalšia správa skončí v Spam-e a postup bude treba zopakovať.

Doplňte si odosielateľa do kontaktov

Odosielateľa správy si najjednoduchšie pridáte do kontaktov rozbalením kontextového menu vpravo od odosielateľa a výberom Pridať ... do zoznamu kontaktov.

Tým oznámite Gmailu, že správy od tohoto odosielateľa sú pre Vás dôveryhodné a nechcete aby ich v budúcnosti dával do Spam-u. Aktuálnu správu však musíte presunúť zo Spam-u manuálne (tlačidlom Toto nie je spam - viď. vyššie).

Vytvorte si filter

Najspoľahlivejší, ale aj najkomplikovanejší spôsob ako zaistiť, aby vyžiadaná správa nebola v budúcnosti zaradená do Spam-u je vytvorenie filtra s akciou Nikdy neodoslať do spamu.

Filter môžete vytvoriť viacerými spôsobmi - kliknutím na šípku vo vyhľadávacom poli, cez kontextové menu, alebo cez Nastavenia -> Filtre. Zadáte podmienky na identifikáciu správy (odosielateľa, predmet, atp.) a akciu Nikdy neodoslať do spamu.

Viac informácií o filtroch nájdete na stránke podpory služby Gmail.