SPAM - nevyžiadaná pošta

Čo je SPAM?

Ako SPAM sa označujú nevyžiadané e-maily. Najčastejšie ide o správy v Angličtine s ponukou liekov, erotického tovaru, alebo rôzne možnosti ľahkého zbohatnutia. Ich odosielatelia získavajú e-mailové adresy najčastejšie z webstránok na ktorých ste sa registrovali, prípadne z Vašich stránok kde ju máte uvedenú ako kontakt. Často im pri tom pomáhajú aj počítačové vírusy. Jednotlivé spamerské firmy si získané e-mailové adresy medzi sebou vymieňajú.

Existuje prevencia?

Zásad, ktoré je vhodné dodržiavať, aby ste sa vyvarovali SPAMu je niekoľko:

  • vytvorte si účet na niektorom freemailovom serveri (POBOX, Post a ďalšie) a presmerujte si ho do svojej e-mailovej schránky. Správa zaslaná na Vašu freemailovú adresu príde do Vašej skutočnej schránky bez toho, aby o tom odosielateľ vedel. Ak Vám začnú chodiť SPAMy na túto adresu, jednoducho si ju zrušíte a vytvoríte novú.
  • pri registrácii na menej dôveryhodných serveroch zadávajte výhradne Vašu freemailovú adresu
  • pri zadávaní kontaktnej e-adresy na Vašu domovskú stránku, použite tvar čitateľný len pre človeka, nie počítač (napr. riaditel (zavinac) firma.sk)
  • neotvárajte nevyžiadané správy, najmä vo formáte HTML a to ani do náhľadu. Často totiž obsahujú kód, ktorý odosielateľovi bez Vášho vedomia potvrdí, že ste správu otvorili a že Vaša e-mailová adresa je "živá".
  • pri písaní do e-mailových konferencií používajte freemailovú adresu

Ako sa brániť?

Ak Vám už chodí množstvo SPAMu, prevencia nestačí. Je potrebné použiť nejaký antispamový filter, buď zabudovaný v klientovi elektronickej pošty (napr. novšie verzie MS Outlook-u), alebo samostatný program (napr. SpamAssassin). Ich úspešnosť je vysoká, ale nie 100%. Závisí od konkrétneho filtra, jeho nastavenia, aktualizácie, schopnosti sa učiť a často aj spolupráce s užívateľom, ktorý ho musí opraviť v prípade ak urobí chybu, teda regulárnu správu označí ako SPAM, alebo naopak SPAM neoznačí ako SPAM. Ak filter označí správu ako SPAM, presunie ju do zvláštnej zložky (aby ste o ňu neprišli v prípade jeho chyby), odkiaľ ju po určitom čase vymaže.