Vlastné DNS názvy

O čo ide?

Ak máte pridelenú verejnú IP adresu a pripájate sa k zariadeniam vo Vašej sieti z iných sietí, musíte pri pripojení obvykle zadávať IP adresu Vašej siete, napr. 66.77.88.99. Ak si to chcete zjednodušiť, môžete si vytvoriť vlastný, ľahšie zapamätateľný názov v DNS, ktorý budete zadávať namiesto neho, napr. mojrouter.v.ehs.sk. Prvá časť názvu musí byť jedinečná, prípona v.ehs.sk je povinná.

V prípade, že máte pridelený IPv6 prefix, môžete si pomenovať trvalé IPv6 adresy jednotlivých zariadení vo Vašej sieti.

Podobnú službu (DynDNS) ponúka aj väčšina WiFi routerov, nie vždy je však bezplatná.

Aké sú výhody?

  • ľahšie zapamätateľná adresa počítača
  • adresa zostane aktuálna aj po zmene pridelenej IPv4 adresy, resp. IPv6 siete

Ako na to?

Vlastné DNS názvy si môžete vytvoriť na net.ehs.sk.