Telekomunikáčné služby

Oblasť nazývaná ako Telco je súborom činností, rovnako ako technológií, ktoré zahŕňajú všetko potrebné k čo najefektívnejšej komunikácií v korporátnom prostredí.V rámci našich telekomunikačných služieb Vám vieme zrealizovať garantované internetové pripojenie, hlasové riešenia na mieru a sprostredkovať dátové okruhy v rámci celej Slovenskej republiky.

Naše referencie

Business internet
Garantované programy
Vysoké SLA
Verejná IP adresa
Bez FUP
Monitoring pripojenia
Zákaznícka linka 24/7
Hlasové riešenia
Komplexné hlasové riešenia
Prenos/migrácia tel. čísiel a množín
VoIP
Virtuálne GSM brány
On-line prehľad hovorov a billingu
Zákaznícka linka 24/7
Dátové okruhy
Rýchle spoje s vysokou priepustnosťou
Transparentné dátové prepojenie L2
Bezpečnosť dátovej komunikácie
Vysoká garancia dostupnosti
Odovzdanie v datacentre SIX/SITEL
Zákaznícka linka 24/7